Ekologicky udržitelný vývoj světa - duchovní cesta k pokroku

Obrazek


Kontaktní údaje

Luděk Janouch (ekofilosof a pedagog)
Email: ekosofie@seznam.cz

Pokrok , humanizmus, ekologicky udržitelný vývoj světa, kvalita života, životní úspěch….. nelze poměřovat a zajišťovat přes peníze a trh. Jediná adekvátní cesta, je cesta transformace

     člověka, jeho politiky, ekonomiky, vědy a techniky a samozřejmě na popředí i pozadí

filosofie,- do Přírody, nikoliv  přestěhovat se zpět na stromy a do skal, ale moderní sdílené a empatické pospolitosti lidské  s Ekosférou planety Země, na pozadí i popředí přirozeně fungujícího Geoekosystému Vesmíru…..

 Člověk je živočišný druh, ne zdaleka ještě, nejvyspělejší, i přes technologické vymoženosti a možnost studia na Vysokých školách, jaké máme. V podstatě jsme my, Lidé,  v tom hlavním, nedokonalí a díky naší nedokonalé schopnosti být sdílejícím tvorem Vesmíru, vážeme naší současnost a budoucnost na ještě větší nedokonalosti.

Dnes tedy mohu  říci, že to, co člověku (v průměru) nejvíce schází a co je přítomno a správně využíváno ostatními organizmy světa (zdravými, pokud je člověk nepokořuje a neničí jim prostředí), je – schopnost přirozeně vést sdílenou evoluci. Evoluce ani jiná, než sdílená, empatická k abiotickému prostředí a podmínkám a biotě, být nemůže. V praxi naší historie, existuje, ale všichni jistě vnímáme, za jakou cenu to je. V přirozené evoluci organizmů, tedy i člověka, se nehraje, každý sám za sebe, vzdělávání pro konkurenceschopnost, bezduchý konzum a trh. Ale vše je vlastně, koloběh látek, založený z pohledu kvantové fyziky na sdílející či doplňující energetické vlnové frekvenci nejmenších elementárních částic a jejich vlastnostech, z pohledu jakoby nadstavbového, shodné či pro – evolučně doplňující energii sdílení a empatií jednoho člověka, k druhému a ke všemu, co jako druh, činíme a jaký vztah sdílíme k planetě Zemi a Vesmíru.….

Nejsme tedy, jako jediný druh organizmu na námi dnes téměř již zničené planetě Zemi, schopni přežít, natož si umět představit, být pro – evolučně úspěšní.  Slýcháme a čteme ve sdělovadlech, že je to v pořádku, neboť se prý (někomu) peníze točí a jen milion obyvatel země je na Úřadu práce, což je méně, než vloni.

 

 

Žádná věda a obor světa nemá schopnost přinést člověku právě takové poznání a zkušenosti, jako – vědecká i aplikovaná ekologie. Ekologie samostatná, hledající vždy podstatu problému a jak se ukazuje, tkví ponejvíce v kvantové fyzice jsoucna a ukazuje vztahy, vazby, široké (i pro neodborníky nevídané) souvislosti a tendence vývoje, včetně pohledu na prevenci nesmyslů a škod pro Ekosféru Země konaných a zamýšlených, lidmi.

Žádná věda a obor světa nemá schopnost přinést člověku právě takové poznání a zkušenosti, jako – vědecká i aplikovaná ekologie. Ekologie samostatná, hledající vždy podstatu problému a jak se ukazuje, tkví ponejvíce v kvantové fyzice jsoucna a ukazuje vztahy, vazby, široké (i pro neodborníky nevídané) souvislosti a tendence vývoje, včetně pohledu na prevenci nesmyslů a škod pro Ekosféru Země konaných a zamýšlených, lidmi.

 

Jsem tedy rád, že má celoživotní orientace k přírodním vědám a ekologii zvláště, se konečně, po několika desetiletích mého většinou smutného života, vyplácí…..

 

Nabízím zde vlastní návrh Ekologické koncepce, spíše principů fungování světa člověka, sdíleného s Geoekosystémem planety Země a blízkého Vesmíru, jak jej ovlivňujeme.

Nabízím to podstatné, co člověku ještě dnes a světu, nejvíce schází. Jako první člověk světa – obecný netržní vzorec EUV (Ekologicky udržitelného vývoje, což je harmonizace environmentální – participativně ekonomické -. Sociální – kulturní a morální sféry).

Podle tohoto vzorce tedy můžeme postupovat v ekologické ekonomice a ekologicky principiálně tvořené environmentální a sociální udržitelné politice dobré morálky.

Celý s vět se dnes nachází na historické i evoluční křižovatce a zatím nikdo z oficiálních politických a společenských subjektů, nenabízí vizi budoucnosti. Jen by lidé tzv. politické pravice a tržní ekonomiky rádi pokračovali již v krachujícím kapitalizmu světa, aby si udrželi koryto, moc, lidé tzv. politické levice se spíše drží své zastaralé, byť aktualizované, dnes však již nedostačující koncepce tržního socializmu.

 

Můžeme spravedlivěji z hlediska Přírody na prvním místě a spravedlivě z pohledu komplexně inteligentního a morálního člověka zjistit, jak na tom lidstvo a Ekosféra Země, jsou, kolik globálních i místních peněz by měla společnost a svět, vytvořit, jakou potom mají skutečnou hodnotu, jak je poctivě přerozdělit mezi většinu lidí práce, - producenty hodnot, co daně a pojištění či výše mzdy zaměstnanců.

 

Namítnete, jak mohu vědět, co je skutečně morální a správné. Mohu, protože tyto pojmy byly do dnes probírány ze všech stran celou historií člověka a lidstva a jako hlubinný a evoluční ekolog vidím, kam jsme došli.   Jediné evolučně světlé období, byť velmi nedokonalé, v celé historii světa, bylo období socializmu, zejména 60, - 70.let v ČSSR. Principy i výsledky práce většinové společnosti (ne – hrabošů) vedly směrem k ekologické udržitelnosti, na rozdíl od dalších let a především, současnosti.

 

Aby čtenář, sebevíce vzdělaný pochopil správně, o co jde v tomto jedinečném vzorci a tématu, musí si přečíst vše.

 

Nový politický, ekonomický, společenský, tedy environmentální, sociální, kulturní a morální systém.